Leveringsbetinglser

Ved oppdrag hvor forhåndspris er avtalt, er evt. vent, less/loss ikke inkludert i avtalt pris. Ved reklamsjon står Oslo Transport kun ansvarlig for forsendelsen verdi. Skal mottaker belastes for frakten, må dette oppgis ved bestilling. Omfaktureringsgebyr er kr 60,-. Oppdrag bestilt etter kl 14:30 for utkjøring samme dag, belastes som express.

Faktura / Betalingsbetingelser
Oslo Transport AS fakturerer den 15. og den siste dag i mnd.
Fakturaomkostninger 50,- ved samlefaktura.
Ved for sen betaling beregnes 10 % rente p.a.

Åpningstider
Kontortid er fra kl 07:00 - 17:00.

24-timers vakttelefon - Oppdrag bestilt på vakttelfon
Utenom kontortid blir alle henvendelser besvart på vakttelefon.
Oppdraget bestilles vanlig på tlf. 40 30 44 44

Alle uregistrerte kunder betaler kontant utenom kontortid. Alle oppdrag som blir bestilt på vakttelefon blir belastet med ekspresspris. Oppdrag bestilt etter 17:00 - 20:00 + 50 % tillegg, etter 20:00 + 100% tillegg.

Avtale
Oslo Transport AS har normalt en driftsavtale med sine kunder. For de som ikke har dette, er det standard betingelser som blir fulgt. Avtalen baseres på et gitt volum, og gjelder kun når avsender betaler frakt.

Ta kontakt med Oslo Transport AS for avtale: post@oslo-transport.no

Andre tjenester
Leie av varebil med sjåfør 250,- pr. time
Ved bruk av mobiltelefon i forbindelse med oppdrag 5,- pr. min
Less/loss ved vareturer med mer enn en vending 45,- pr. påbegynte 10 min.
Venting, når sendinger ikke er klare 45,- pr. påbegynte 10 min.
Venting utover 10 minutter 50,- pr. 10. min
Feil adresse / oppmøte blir belastet med nytt oppdrag Belastes med nytt oppdrag
Oppdrag bestilt til spesielle tider Belastes som ekspress